ترجمه ماموریت های هفته ششم سیزن 19 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 19

👑در حالت کلاسیک 6 نفر رو باشاتگانS686 بكشيد

👑 در حالت کلاسیک 6 نفر رو با شاتگانS1897 بكشيد

👑 در حالت کلاسیک 6 نفر رو با شاتگان S12K بکشید

👑در حالت کلاسیک 15 نفر رو با UZI بکشید

👑در حالت ارنا 180 كیل با UZI بگیرید

👑در حالت کلاسیک 3 بار با دوستانتان تاپ 3 شويد

👑در حالت کلاسیک (اسكواد) توی 8 مسابقه فلرگان بردارید

👑درحالت کلاسیک 24 نفر رو توی اتاق یا روی پشت بوم بكشيد

👑در حالت کلاسیک (ميرامار) 8 نفر رو با اسنایپ تک تیر بکشيد

👑 در حالت کلاسیک (سانهوک) 8 نفر رو با اسنایپ تک تير بكشيد

👑 در حالت کلاسیک (ارنگل) 8 نفر رو با اسنایپ تک تیر بكشيد

👑در حالت کلاسیک 120 بار با اسلحه Famas به دشمن دمیج وارد کنید

👑در حالت کلاسیک در 20 مسابقه اسموک برداريد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *