بایگانی برچسب: فصل 15

ترجمه ماموریت های هفته سوم فصل پانزدهم

ماموریت سیزن 15 پابجی موبایل

1. ۲۰ بار در مود Arena پیروز شوید. 2. برای ۵ بار در مود کلاسیک و در مپ سنهوک جزو Top 20 شوید. 3. تعداد ۲۰ نفر را با سلاح های رده AR در مپ لیویک و در مود کلاسیک بکشید. 4. ۲ مسابقه در مود Brothers in Arms انجام دهید. 5. برای ۲ بار […]

ترجمه ماموریت رویال پس هفته دوم فصل پانزدهم

ماموریت سیزن 15 پابجی موبایل

1. برای 12 بار در مود کلاسیک و در مپ لیویک جزو Top10 مسابقه شوید. 2. 10 مسابقه با دوستانتان در مود کلاسیک انجام دهید. 3. 10 مسابقه با دوستانتان در مود Arena انجام دهید. 4. در مود کلاسیک و در مپ لیویک 6 نفر را با شاتگان بکشید. 5. یکبار در مود کلاسیک – […]