بایگانی دسته‌ی: ماموریت های پابجی موبایل

ماموریت هفته اول سیزن 15 پابجی موبایل

ماموریت سیزن 15 پابجی موبایل

1.در مود کلاسیک و در مپ ارنگل ۳۶ نفر را با سلاح های رده ی AR بکشید. 2.در مود کلاسیک برای سه بار روی سقف ساختمان های منطقه school (ارنگل) فرود بیایید. 3.در مود کلاسیک برای سه بار روی سقف ساختمان های منطقه Ha Tinh (سنهوک) فرود بیایید. 4.در مود کلاسیک برای سه بار روی […]

ماموریت های هفته هشتم (آخر) سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

1- در مود Arena بیست بار برنده شوید. 2- در مود کلاسیک مپ میرامار ۵ بار جزو نفرات اول تا بیستم شوید.*در مود کلاسیک مپ ویکندی ۵ بار جز نفرات اول تا بیستم شوید.*در مود کلاسیک مپ ارانگل ۶ بار جزو نفرات اول تا بیستم شوید. 3- در فاصله ۱۵۰۰ متری و بیشتر از محل […]

ماموریت های هفته هفتم سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

1- درمود کلاسیک 4 بازی به همراه دوستانتان رتبهSیا بالاتر بگیرید. 2- درمود کلاسیک در یک بازی 8 نفر را بکشید. 3- در مود ارنا در یه دور بازی تعداد 16 نفر بکشید. 4- در مود ارکد 6 بازی انجام دهید. 5- در هر مودی 4 نفر با اسلحه AWMبکشید. 6- در مود کلاسیک در […]

ماموریت های هفته ششم سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

درمود کلاسیک 3 بار جزو 3 تیم برتر شوید(حالت اسکواد) 1- در مود کلاسیک 18 نفر را با اسلحه ARدر منطقهsahmee(سانهوک)بکشید2- در مود کلاسیک 20 نفر با اسلحه ARدر منطقه پوچینکی (ارنگل) بکشید3- در مود کلاسیک 16 نفر با اسلحه ARدر منطقه سان مارتین (میرامار) بکشید4- در هر مودی 4 نفر با اسلحه M24بکشید5- در […]

ماموریت های هفته پنجم سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

1- مجموعا 100 دیقه در مود کلاسیک زنده بمانید2- 18 نفر را با سلاح P90در مود ARENA بکشید3- چهار نفر را با اسلحهwin94 در مود کلاسیک بشید4- در کتابخانه در مپ ARENA مجموعا 4000 دمج وارد کنید5- در مود کلاسیک هم تیمی خود را به مساحت 10 کیلومتر جا به جا کنید6- دریک مسابقه از […]

ماموریت های هفته چهارم سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

1- ۲۸ نفر را در مپ سانهوک به وسیله سلاح های کلاس SMG در کلاسیک مود بکشید.2- ۶ پازل را در هنگام وارد شدن به معبد کامل کنید.3- در مپ لیویک به وسیله شاتگان ۶ نفر از را در کلاسیک مود بکشید.4- با استفاده از Pan و یا همان ماهیتابه ۳ نفر را در کلاسیک […]

ماموریت های هفته سوم سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

1- کشتن 36 نفر از سایر بازیکنان با استفاده از اسلحه های کلاس AR در کلاسیک مود مپ ارانگل. *در کلاسیک مود باید بتوانید سه بار بر روی ساختمان های Paradise Resort در مپ سانهوک فرود بیایید.2- باید بتوانید سه بار بر روی ساختمان های Pecado در مپ میرامار در حالت کلاسیک مود فرود بیایید.3- […]

ماموریت های هفته دوم سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

1- می‌توانید در مپ سانهوک حدود پنج بار جزو ۲۰ نفر برتر در هر رقابت باشید. 2- باید در ۱۰ مسابقه بتوانید اسلحه MK 12 را به دست آورید و از او استفاده کنید.3- در مپ Erangel باید بتوانید ۷ نفر از سایر بازیکنان را به وسیله شاتگان ها از بین ببرید.4- در بخش brother […]

ماموریت های هفته اول سیزن 14 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 14

ترجمه ماموریت سیزن 14 پابجی موبایل

ماموریت های هفته هفتم سیزن 13

ماموریت های سیزن 13

ماموریت های هفته هفتم سیزن 13