تلفن ثابت : 05152533799

تلفن همراه : 09057439038

پست الکترونیک : javane555[at]gmail.com

آدرس پستی فروشگاه : خراسان رضوی – تربت جام – بخش فاز دوم فرهنگیان، خیابان شهید مفتح، کوچه شهید مفتح ۵، پلاک ۴۷، طبقه ۲ کد پستی : 9571914949